Under året kommer vi tillsammans med Safeteam att byta ut och uppgradera passersystemen i fastigheter runt om i Botkyrka kommun.