Under året kommer vi att hjälpa Byggbeslaggruppen med utbyggnaden av passersystem åt Svenskabostäder.