Passersystem i BRF Venus

Ett av Sveriges största hus. Vi installerade passersystemet.