KMA-policy

KMA LOGO

Vår policy för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Vi projekterar och installerar el, larm, passersystem, nätverk och utför ljusdesign.
Det gör att vi påverkar människors vardag, ofta både i arbetslivet och privat – därför arbetar vi alltid för en utmärkt kvalitet, miljö och arbetsmiljö – just nu och för framtiden.

• Vi sätter kunden i fokus och anpassar vår leverans och vårt arbete för att uppfylla förväntningarna

• Vi skapar, följer och förbättrar ständigt våra gemensamma och kvalitetssäkrade arbetssätt, verktyg och system

• Vi har ordning och reda på våra arbetsplatser

• Vi förebygger skada och ohälsa genom riskhantering, planering och delaktighet

• Vi följer upp och förbättrar ständigt vår arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

• Vi föreslår och väljer lösningar med bra arbetsmiljö- och miljöprestanda

• Vi arbetar ständigt med förbättring inom energiförbrukning, materialval och klimatpåverkan

• Vi tar ansvar för våra material- och produktval likväl som för våra leverantörsrelationer

• Vi återvinner, återanvänder, energiåtervinner och deponerar restmaterial enligt Naturvårdsverkets riktlinjer

• Vi tydliggör och följer lagar, förordningar, kontraktskrav och våra egna direktiv

Det är så vi arbetar för att ständigt hålla oss professionella och effektiva.