ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Lightinvests samtliga anställda bär ID06, detta för din och vår trygghet.