Projektering & Konsultation

Från idé till färdig installation. Tack vare vår breda kompetens kan vi hjälpa dig med alla moment i projektet. Allt från traditionella elinstallationer till designidéer för belysning och val av andra komponeneter.

Belysning

Belysning är viktigt för ditt välbefinnande.  Vi projekterar och installerar för både den privata och offentliga miljön.

Lightinvest expanderar

Nya affärsområden och en växande orderstock gör att vi nu utökar vår personalstyrka med ytterligare kompetens inom elinstallation, solcellsmontage och annan personal för att täcka upp den stora efterfrågan. Är du intresserad?  Kontakta oss idag!

KNX – smart styrning

Vi är självklart KNX-certifierade och utför projektering och driftsättning av både stora och små system. Med KNX tar du steget in i framtiden och styr hemmets alla funktioner från plattan eller telefonen.

Schneider Electric

Schneider Logo

Lightinvest har utökat sitt verksamhetsområde och har startat ett nära sammarbete med Schneider Electric. Schneider är en stor aktör på brand- och inbrottslarms marknaden, våra åtaganden ligger i att installera och montera deras larm system åt kommuner och företag.

Ur & Penn

Lightinvest har under 2013 knytit ett service- avtal med Ur & Penn, främst servar vi butikerna i Stockholm. Vi har även byggt om butiken i Täbycentrum.

Larminstallation

Tillsammans med vår samarbetspartner Schneider Electric ser vi till att din larmanläggning uppfyller alla krav på funktion och drift.